Banner TruyenVN

Truyện Webtoon

Webtoon là thể loại truyện tranh kỹ thuật số được phát hành online thay vì phát hành trên giấy thông thường. Tác giả cũng vẽ trên các thiết bị kỹ thuật số chứ không dùng cọ vẽ truyền thống.
1 2 3 46